Actie Groen Licht

10 december verlichten we onze woning met een groen licht voor het raam, of in de deur voor mensen op de vlucht aan de EU grens.

Groen Licht voor mensen op de vlucht aan de EU grens

Mensen op de vlucht worden aan de Europese grens steeds vaker tegengehouden, mishandeld, opgejaagd, in gammele bootjes terug de zee op gestuurd of bewust met harde hand teruggeduwd uit grondgebied van de EU. Dit alles gebeurt om hen de mogelijkheid te ontnemen gebruik te maken van hun recht asiel aan te vragen in Europa. Ngo’s en individuen die deze mensen in nood te hulp schieten, worden in de EU steeds vaker strafrechtelijk vervolgd.

De deelnemende organisaties aan Groen Licht zijn van oordeel dat de EU jegens mensen op de vlucht op deze wijze mensenrechten schendt. Niet de ngo’s en individuen die hulp bieden aan mensen in nood begaan een misdaad, maar lidstaten van de Europese Unie schenden mensenrechten jegens mensen op de vlucht.

In Polen hangen bewoners langs de grens een groen licht aan hun huis als teken dat migranten in nood daar terecht kunnen voor hulp. Sommigen van hen durven het groene licht niet meer aan te doen uit angst voor repercussies door Poolse autoriteiten. De VAJN roept instanties en inwoners van Nederland op om 10 december, internationale dag van de mensenrechten, hun woning of gebouw groen te laten kleuren. Want mensenrechten gelden altijd en overal, en moeten door lidstaten van de EU gerespecteerd worden als mensen op de vlucht slaan, en op of over de grens van de EU asiel willen aanvragen.

Mensen op de vlucht laat je niet in het donker maar bied je een groen licht!

Quotes & Pers

Ons artikel in Trouw: waarom we gestart zijn met de actie Groen Licht

Stop schendingen van mensenrechten aan de Europese grenzen

Tineke Strik en Maartje Terpstra in Trouw

Programma’s 10 December:

Wake Amsterdam 18:00-19:00 uur

Wake Amsterdam 18:00-19:00 uur

Persberichten over de situatie:

Dit is de Pool achter de groene lampen, die vluchtelingen laat weten..

Ekke Overbeek in Trouw

Brandt er ’n groene lamp? Dan is dat huis ‘een veilige haven’ voor migranten Wit-Rusland

Kysia Heskter Nos

Persberichten over de actie:

Het is de dag van de mensenrechten: gebouwen kleuren vrijdag groen

Nu.nl

Omdat we hier nooit meer uitkomen: lockdownknutseltips -Tinkebell in Het Parool

Asieladvocaten lanceren Actie Groen licht

Steenwijker Courant

Brede steun uit Haarlemmermeer voor actie Groen licht-HCnieuws

Groen Licht voor Vluchtelingen

RTVzaanstreek

10 december kleurt Nederland groen

RTVslos

Als het mensenrecht om asiel te mogen vragen niet meer veilig is in de EU, dan beschadigt dit de kern van onze Europese waarden. Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld moeten we altijd bescherming bieden.

Laten we #GroenLicht gebruiken om te laten zien dat er wél solidariteit en draagvlak is in Europa voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Tineke Strik, Europarlementariër GroenLinks

Onze overheden proberen fort Europa te sluiten, maar in alles zit wel een barst. Wij werken aan een langere tafel in plaats van een hoger hek door met een groen licht te laten zien dat mensen welkom zijn.

Irene van Setten- CPT Nederland
Christian Peacemakers Teams

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich grote zorgen over de vluchtelingen die in het niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen moeten bivakkeren.

De Raad heeft groot respect voor de vrijwilligers en de lokale kerkgemeenschappen die zich aan beide zijden van de grens over hen ontfermen.

Zij zijn een licht van hoop. Daarom doen wij op 10 december mee met de actie #Groenlicht

De Raad van Kerken

Het tegenhouden, vasthouden en criminaliseren van mensen die in Europa veiligheid proberen te vinden, is in strijd met het internationale en Europese asielrecht. Oxfam Novib strijdt voor de rechten van vluchtelingen, want iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen en als mens behandeld te worden. Daarom doen wij uit solidariteit op 10 december #groenlicht aan.

Oxfam Novib

Het recht op asiel is gagarandeerd in het Vluchtelingenverdrag en het EU Handvest van de Grondrechten. Vluchten is dus niet ‘íllegaal’, het verhinderen al dan niet met gebruikmaking van geweld, om asiel aan te kunnen vragen in de Unie is wél in strijd met Verdragsrechtelijke en Unierechtelijke bepalingen.

Steffie van Lokven,
senior judge asylum and refugee law

Wij doen het groene licht aan in solidariteit met mensen op de vlucht aan de grenzen van Europa. Omdat wij daar willen wonen waar ieder mensenleven telt.

#AlarmEuropa

Mensen op de vlucht moeten aan de Europese grenzen opnieuw vrezen voor hun leven. De Nederlandse regering betaalt mee aan een Europa van haat, geweld en uitsluiting. Wij kleuren groen en roepen op: bescherm mensen, niet grenzen! 

Migreat

We hebben de verantwoordelijkheid bescherming te bieden aan mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging. In plaats van grenzen te sluiten en muren te bouwen, moeten we samen werken aan een fatsoenlijke, menswaardige behandeling voor asielzoekers.

Suzanne Kröger (Asiel)
GroenLinks-Tweede Kamerlid

Vrouwen tegen Uitzetting (VTU Amsterdam) strijdt sinds haar oprichting in 2007 tegen onrecht dat vluchtelingen wordt aangedaan in de Nederlandse asielprocedure. Natuurlijk steunen wij ook de Actie #Groenlicht, geïnitieerd door de VAJN.

VTU Amsterdam

De essentie van fatsoen, of noem ‘t rechtvaardigheid, is het beschermen van de zwaksten zoals vluchtelingen. Het belemmeren van die bescherming is puur onrecht.

Centrum voor Migratierecht Radboud Universiteit

Lukasjenko en zijn kliek misbruiken vluchtelingen uit wraak tegen het Westen. Het doel is de EU te destabiliseren én de aandacht af te leiden van hun gewelddadige onderdrukking van de oppositie in Belarus zelf. Deze nietsontziende politiek maakt van kwetsbare vluchtelingen slachtoffers, die recht hebben op directe humanitaire hulp én een reguliere asielprocedure.

Tom van der Lee-Tweede kamerlid Groenlinks

Op 10 december branden wij een #groenlicht voor mensen op de vlucht, voor veilige havens en veilige migratieroutes en voor alle change makers die zich hiervoor inzetten. Want iedereen heeft recht op veilige toegang tot een verwelkomende plek waar zij asiel kunnen aanvragen en samen met anderen een nieuw bestaan kunnen opbouwen

Mensenrechtenorganisatie Justice & Peace-Den Haag

Mensen op de vlucht worden mishandeld, teruggeduwd of als politiek chantagemiddel ingezet. Aan de randen van ons eigen continent Europa. Dit moet stoppen. Er moet een einde komen aan de pushbacks en het geweld tegen vluchtelingen. Daarom doen wij mee. Om in navolging van dappere Polen onze solidariteit te tonen. Daarom: #GroenLicht 💚.

Kati piri-
PVDA

De documentaire Shadow Game toont het geweld tegen kinderen aan de Europese grenzen. Dit moet stoppen. Daarom doen we op 10 december mee met de actie #groenlicht

Shadow Game

Het is hoog tijd dat wij in Europa vluchtelingen als mensen gaan

behandelen. Zowel binnen als buiten onze grenzen. Het gaat om mensen van

vlees en bloed, de vader van een kind, iemands dochter, iemands

geliefde. Mensen met dromen en angsten, die alleen maar willen wat

iedereen wil: veilig leven. Wij vinden dat zij die kans moeten krijgen.

Net als ieder ander. Daarom #GroenLicht

Vluchtelingen onder een Dak-Wageningen

Wake Amsterdam doet mee omdat wij iedere maand waken voor een humaan migratie- en asielbeleid en eisen dat mensenrechten gerespecteerd worden. Wij willen met #groenlicht laten zien dat er nog altijd veel draagvlak is voor het bieden van veiligheid en hulp aan mensen op de vlucht.”

Wake Amsterdam

SOS Moria – een initiatief van artsen doet een noodoproep om de vluchtelingen op de Griekse eilanden en elders in Europa in veiligheid te brengen. Op 10 december doen wij mee met #groenlicht om een signaal af te geven dat het anders kan en moet.”

SOS Moria

Deelnemende organisaties

 • Groen Links (landelijk)
 • Mediamatic
 • PVDA (landelijk)
 • Popupkerk
 • D66 (landelijk)
 • Pakhuis de Zwijger
 • Christen Unie (landelijk)
 • Stichting Dominicanenklooster Zwolle
 • Volt Nederland
 • Partij voor de Dieren (landelijk)
 • We Gaan Ze Halen
 • Stichting Vluchteling
 • Movement on the ground
 • Tinkebell Foundation
 • Defence for Children
 • Stichting New Women Connectors
 • Stichting Sadakha Tilburg
 • Pauluskerk Rotterdam
 • Stadsmuseum Doetinchem
 • Eemland College Amersfoort
 • Utrecht UMC
 • CVVE (Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede)
 • Stichting INLIA
 • Oxfam Novib
 • RK Verrijzeniskerk Maarssen
 • Platform Rotterdam verwelkomt vluchtelingen
 • De Mondmaskerfabriek
 • Oosterkerk Zeist
 • Strijdkoor ‘Jan en Alleman’
 • Ben & Jerry’s Nederland
 • Wake Zeist
 • Artsen zonder grenzen
 • Liberico PHR
 • Humanistisch Verbond
 • Groen Links (Europa)
 • Vluchtelingenwerk Nederland
 • Amsterdamse Orde van Advocaten
 • ASKV
 • Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU)
 • UAF
 • Platform Wereldburgerschap Valkenburg
 • COC
 • De Goede Zaak
 • Protestantse Diaconie Amsterdam
 • SOS Moria
 • Beroepsorganisatie Kunstenaars
 • MiGreat
 • Vluchteling onder een dak Wageningen
 • RK Parochie H.Clemens in Hulsberg
 • Christian Peacemakers Teams
 • CPT Nederland
 • Centrum voor Migratierecht Radboud Universiteit
 • St Nicolaaskerk Valkenburg ad Geul
 • Protestantse Gemeente Deventer
 • De Bonifatius kerk Oldeberkoop
 • Refugee Company
 • Raad van Kerken Zeist
 • Protestantse kerk Den Haag
 • Stichting Here to Support
 • Haagse Gemeenschap van Kerken
 • Grote Kerk Emmen – Odoorn
 • EBG Zeist
 • Groen Links Wageningen
 • Raad van Kerken Amsterdam
 • Partizan Public
 • De Roode Bioscoop
 • SP (landelijk)
 • Bij1 (landelijk)
 • Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV)
 • Vluchtelingen in De Knel
 • Raad van Kerken Nederland
 • Alarm Europa
 • Wake Amsterdam
 • Shadow Game
 • Baltan Laboratories
 • Prisma Groep
 • Vrouwen voor Vrede Enschede
 • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
 • Justice & Peace
 • Boost!
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Bibliotheek Enschede
 • Stek – voor stad en kerk-Den Haag
 • A Beautiful Mess
 • Het Wereldhuis
 • Protestantse Gemeente Enschede
 • SVMA – Specialisatievereniging voor Migratie Advocaten
 • Adam City Rights
 • Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek
 • Groen Links Amsterdam
 • Binnenstadbedrijf Doetinchem
 • Haarlemse Kerken -Toren van St.-Bavokerk

Meedoen aan de actie

De VAJN en roept andere instanties en inwoners van Nederland op om 10 december, internationale dag van de mensenrechten, hun woning of gebouw groen te laten kleuren en je groene licht op sociale media te delen. Geen groen licht in huis? Met deze simpele stappen is een groen licht zo gemaakt.

Angela doet een liefdevolle oproep

Ondersteun ons en deel via:

Volg onze actie op Instagram. Post jouw foto in een bericht en tag actie_groen_licht :

Bedankt voor jullie inzet op 10 december.

contact : groenlicht2021@gmail.com